9 de maig del 2023

Clack és economia social i solidària

 Clack és economia social i solidària. Som una cooperativa de treball sense afany de lucre nascuda el 2016 que ja venia de Clack Produccions Culturals, una associació nascuda el 2001.

Com a cooperativa intentem desenvolupar-nos en el marc dels valors cooperatius. Treballem perquè dins de la organització hi hagi democràcia interna i impulsem la intercooperació amb tots aquells agents del mercat social amb qui considerem que val la pena treballar projectes comunicatius i culturals compartits i transformadors, apostant per un retorn a la comunitat i al territori on desenvolupem la nostra activitat.

A més a més, jo crec que construïm un imaginari crític, social i comunitari que permet entendre millor la realitat i transformar-la. Per tot això, Clack és economia social i solidària. 

[Apunts per a un guió d'un vídeo divulgatiu de la meva cooperativa]