23 de juliol del 2006

amics (I)Perquè quan us miro les cares m'hi veig a mi.
Perquè sense vosaltres moltes coses deixarien de tenir sentit.
Perquè sense exigir-nos res ens ho oferim tot.
Perquè sou amics meus.